Ramhus


Modulbyggnader erbjuder många fördelar för dem som letar efter en flexibel lösning. Om du utökar befintligt utrymme eller behöver en ny fristående byggnad som utformats för att uppfylla dina specifika krav, kan UAB "Imota" erbjuda en högkvalitativ och kostnadseffektiv modulstruktur som passar dina önskemål. Husbyggandet tar 6-12 veckor.

Snabb och enkel konstruktionPrefabricerade komponenter påskyndar byggtiden, vilket resulterar i lägre arbetskraftskostnader. Högre kvalitetMekaniseringen som används i prefabricerade konstruktioner säkerställer exakt överensstämmelse med byggnadskodstandarder och högre kvalitetssäkring. EnergieffektivaTrästruktur ger utmärkt värmeisolering och densiteten skyddar huset från fukt, mögel och kondensrisk. Flexibel designTimmerramhus kan utformas efter kundens önskemål och behov, med hänsyn även till lokala bestämmelser, traditioner och planeringskrav. MiljövänligTrästommehus har ett mycket mindre kolfotavtryck än traditionell byggnad på grund av att trä är det enda helt förnybara byggmaterialet. Längre livslängdEtt hus med en bra träram förväntas hålla i upp till ett sekel.

Ramhus


Modulbyggnader erbjuder många fördelar för dem som letar efter en flexibel lösning. Om du utökar befintligt utrymme eller behöver en ny fristående byggnad som utformats för att uppfylla dina specifika krav, kan UAB "Imota" erbjuda en högkvalitativ och kostnadseffektiv modulstruktur som passar dina önskemål. Husbyggandet tar 6-12 veckor.

Snabb och enkel konstruktionPrefabricerade komponenter påskyndar byggtiden, vilket resulterar i lägre arbetskraftskostnader. Högre kvalitetMekaniseringen som används i prefabricerade konstruktioner säkerställer exakt överensstämmelse med byggnadskodstandarder och högre kvalitetssäkring. EnergieffektivaTrästruktur ger utmärkt värmeisolering och densiteten skyddar huset från fukt, mögel och kondensrisk. Flexibel designTimmerramhus kan utformas efter kundens önskemål och behov, med hänsyn även till lokala bestämmelser, traditioner och planeringskrav. MiljövänligTrästommehus har ett mycket mindre kolfotavtryck än traditionell byggnad på grund av att trä är det enda helt förnybara byggmaterialet. Längre livslängdEtt hus med en bra träram förväntas hålla i upp till ett sekel.